תביעה ייצוגית | בנק הפועלים בע"מ [5/07/2018]

ת"צ: 9179-09-10

הצדדים: אגרט  נ' בנק הפועלים בע"מ

תאריך פרסום: 5/7/18

תקציר:

הטענה: הבנק גבה שלא כדין החל מכניסתם לתוקף של כללי הבנקאות ( שירות ללקוח) (עמלות). עמלת ניהול פיקדון ניירות ערך, לאור זאת שבמקרה שבו חלק מניירות הערך נמכרו או נפרעו במהלך הרבעון, נגבתה עמלת מינימום במהלך הרבעון, בנוסף לעמלת מינימום בתום הרבעון.