תביעה ייצוגית | בנק דיסקונט לישראל [25/04/2018]

ת"צ: 10938-05-15

הצדדים: רהב  נ' בנק דיסקונט לישראל ואח'

תאריך פרסום: 25/4/18

תקציר:

הטענה: נושאי משרה בחברה ובחברת שלה בתקופה הרלוונטית – כאל אינטרנשיונל בע"מ,

הפרו חובות כלפי החברה בקשר עם פעילות סליקה בינלאומית שהתנהלה בחברה ובכאל אינטרנשיונל, ובכך נגרמו לחברה נזקים.

בהתאם להסכם הפשרה שהוגש לאישורו של בית המשפט הנכבד, ישולם לחברה על ידי המבטחים בעבור נושאי המשרה, סכום של 4.5 מיליון דולר ארה"ב, והוא ימצה את עילות התביעה נגד נושאי המשרה כהגדרתם בהסכם הפשרה בקשר עם פעילות הסליקה הבינלאומית.

download (2)