הסתלקות תביעה ייצוגית/ דלתא גליל תעשיות בע״מ – הסכמי פשרה בישראל

הסתלקות תביעה ייצוגית/ דלתא גליל תעשיות בע״מ