הסכם פשרה | HP inc

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות

ת"צ – 48890-10-17
הצדדים – גנסין ואח׳ נ׳ HP inc
תאריך פרסום – 07.11.2021

תקציר –  בטענה כי דגמי מדפסות שונים אותם מייצרת המשיבה ומיובאות לישראל, נחסמו לשימוש במחסניות דיו שאין מתוצרת המשיבה וזאת באמצעות מערכת אבטחה שהוטמעה בהן, שלא כדין ובניגוד למצגות החברה.

ב"כ המבקש – מושקוביץ – סטיס, עו״ד
ב"כ המשיבה – הרצוג, פוקס נאמן ושות׳

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון