הסכם פשרה | 9832-06-19 | חברת ישראגז

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 9832-06-19
הצדדים – ברוידא נ' ישראגז (אופק) בע"מ
תאריך פרסום – 11.10.2022

תקציר – ב-11.4.2019 בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין ברוידא לבין ישראגז (אופק) בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון