הסכם פשרה | 9467-10-22 | גיבוי אחזקות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 9467-10-22
הצדדים – מחזיקי אגרות החוב של החברה בעבר ובהווה נ' גיבוי אחזקות בע"מ

תקציר – בתאריך 28.7.2023 אישר בית המשפט הסכם פשרה שנחתם בין מחזיקי אגרות החוב של החברה בעבר ובהווה לבין גיבוי אחזקות בע"מ

תאריך הגשה- 30.07.2023

נאמן תביעות אג"ח – עו"ד גיא גיסין
נאמנים לגיבוי אחזקות בע"מ – ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון דה מרקר