הסכם פשרה | 8733-04-20 | נאפיס

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 8733-04-20
הצדדים – גב' עינת אזולאי נ' נאפיס מסעדות בע"מ ואח'
תאריך פרסום – 18.7.2022

תקציר – ב-20.6.2022 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין גב' עינת אזולאי לבין נאפיס מסעדות בע"מ ואח'

ב"כ המבקשת – עו"ד חן שטיין, עו"ד ליאת שטיין
ב"כ המשיבה 1 – עו"ד דוד בר חוה

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון