הסכם פשרה | 8295-10-17 | בוקינג

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 8295-10-17
הצדדים – מר דניאל שפירא נ' Booking.com B.V

תאריך הגשה- 21.6.2023

תקציר – ביום- 8.5.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין מר דניאל שפירא לבין Booking.com B.V

ב"כ המבקש – רפפורט לוין ביטון – עורכי דין
ב"כ החברה – ש. הורוביץ ושות'

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון