הסכם פשרה | 8293-08-18 | בופה י.ז

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 8293-08-18
הצדדים – ה"ה טל הללי שכנאי נ' בופה י.ז בע"מ
תאריך פרסום – 21.12.2022

תקציר – ביום 31.10.22 אישר בית משפט השלום בכפר סבא ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין ה"ה טל הללי שכנאי לבין בופה י.ז בע"מ.

ב"כ המבקשת – עו"ד אסף נוי
ב"כ המשיבה – עו"ד מתן ח' פריידין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון