הסכם פשרה | 8275-09-20 | מעדני יחיעם

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –8275-09-20
הצדדים – חורש נ' מעדני יחיעם (1993) בע"מ
תאריך פרסום – 27.11.2022

תקציר – ב-31.10.2022 בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין חורש לבין מעדני יחיעם (1993) בע"מ

ב"כ המבקשת עו"ד טלי לופו ושרון ענבר פדלון

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון