הסכם פשרה | 77438-12-20 | הראל פנסיה וגמל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –77438-12-20
הצדדים – המבקשים נ' חברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך פרסום – 20.11.2022

תקציר – ב-4.9.2022 בית המשפט המחוזי בת אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין המבקשים נ' חברת הראל פנסיה וגמל בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד איתמר מירון, עו"ד ירין ראובן
ב"כ המשיבה – עו"ד דרור סברנסקי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון