הסכם פשרה | 75266-10-18 | דלק

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 75266-10-18
הצדדים – מלי עטר מזל נ' "דלק" – חברת הדלק הישראלית בע"מ ומנטה קמעונאות דרכים בע"מ
תאריך פרסום – 13.9.2022

תקציר – ב-5.9.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מלי עטר מזל לבין "דלק" – חברת הדלק הישראלית בע"מ ומנטה קמעונאות דרכים בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד טל לביא
ב"כ המשיבות – עו"ד ברוך שטיינמן, יניב אסטרין

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון