הסכם פשרה | 75266-10-18 | דלק

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 75266-10-18
הצדדים – מלי עטר מזל נ' דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 1.5.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין מלי עטר מזל לבין דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד טל לביא
ב"כ המשיבה – עו"ד יניב אסתרין

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון