הסכם פשרה | 75078-12-20 | כלמוביל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 75078-12-20
הצדדים – גדות ואח' נ' כלמוביל פתרונות מימון לרכב בע"מ
תאריך פרסום – 22.9.2022

תקציר – ב-2.9.2022 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין גדות ואח' לבין כלמוביל פתרונות מימון לרכב בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד רותם שגיא

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון