הסכם פשרה | 74762-12-19 | הראל חברה לביטוח

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 74762-12-19
הצדדים – אברמובסקי נ' הראל חברה לביטוח בע"מ
תאריך פרסום – 12.12.2022

תקציר – ב-31.12.19 הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בטענה לפיה הראל חברה לביטוח הפרה את חובת הגילוי כלפי מבוטחיה. הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים הוגש לאישור בית המשפט.

ב"כ המבקש – עו"ד אורן גרוס

ב"כ המשיבה- ד"ר א' קלגסבלד ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה | 74762-12-19 | הראל חברה לביטוח