הסכם פשרה | 7365-06-20 | מועצה מקומית מטולה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 7365-06-20
הצדדים – המבקשים נ' איגוד ערים אזור גליל מזרחי וגולן

תאריך הגשה- 28.3.2023

תקציר – ביום 21.3.2023 אישר בית הדין המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין המבקשים לבין איגוד ערים אזור גליל מזרחי וגולן

ב"כ המבקשים – עו"ד גולן נפתלי
ב"כ איגוד – עו"ד אייל נון

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון