הסכם פשרה | 73252-01-18| סלקום ישראל בע"מ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 73252-01-18
הצדדים – טמיר ואח' נ' סלקום ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 11.06.2023

תקציר – ביום 11.06.2023 אישר בית המשפט העליון הסכם פשרה שנחתם בין טמיר ואח' נ' סלקום ישראל בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד שלומי מושקוביץ
ב"כ המשיבה – עו"ד נתי פולינגר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס.

הסכם פשרה | 73252-01-18| סלקום ישראל בע"מ