הסכם פשרה | 7198-12-21 |שריג אלקטריק

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 7198-12-21
הצדדים – גליה קמיל נ' שריג אלקטריק בע"מ
תאריך פרסום – 2.10.2022

תקציר – ב-11.9.2022 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין גליה קמיל לבין שריג אלקטריק בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד שלום קמיל
ב"כ המשיבות – עו"ד טל גנדלמן

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון