הסכם פשרה | 7198-12-21 | שריג אלקטריק

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 7198-12-21
הצדדים – גליה קמיל נ' שריג אלקטריק בע"מ

תקציר – בתאריך 27.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הסכם פשרה שנחתם בין גליה קמיל לבין שריג אלקטריק בע"מ

תאריך הגשה- 06.08.2023

ב"כ המבקש – עו"ד שלום קמיל
ב"כ המשיבה – עו"ד טל גנדלמן

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב