הסכם פשרה | 70693-03-22 | סטופמרקט

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 70693-03-22
הצדדים – עמית זילברג נ' סטומרקט בע"מ

תאריך הגשה- 14.6.20238

תקציר – ביום- 31.5.2023 בית משפט השלום בראשון לציון אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין עמית זילברג לבין סטומרקט בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד לירון פרמינגר
ב"כ המשיבה – עו"ד יוני פולק

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון