הסכם פשרה | 70320-02-20 | קומסיין

הודעה בדבר הגשת אישור תביעה ייצוגית

ת"צ – 70320-02-20
הצדדים – עו"ד אורן ליטווין ועו"ד אלירם עובד נ' קומסיין בע"מ
תאריך פרסום – 9.1.2023

תקציר – ביום 4.1.23 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית בין עו"ד אורן ליטווין ועו"ד אלירם עובד לבין קומסיין בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד נדב אפלבאום
ב"כ המשיבה – עו"ד חגי הלוי

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון