הסכם פשרה | 7020-08-12 | חברת מרחב

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 7020-08-12
הצדדים – גב' אליונה ברניק נ' עו"ד גל גורודיסקי

תקציר – ביום 14.2.2020 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הסכם פשרה שנחתם בין גב' אליונה ברניק לבין עו"ד גל גורודיסקי

תאריך הגשה- 20.07.2023

ב"כ הקבוצה – עו"ד עמירם בוברוב
ב"כ המשיב – עו"ד חגית בלייברג

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון מעריב הבוקר