הסכם פשרה | 69551-01-18 | אלוניאל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 69551-01-18
הצדדים – מר עומרי גרופר נ' אלוניאל ב"מ

תאריך הגשה- 26.6.2023

תקציר – ביום- 16.5.2022 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין מר עומרי גרופר לבין אלוניאל ב"מ

ב"כ המבקש – עו"ד אלון שגיא
ב"כ המשיבה – עו"ד גל שבי

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון