הסכם פשרה | 6937-12-21 | 6937-12-21

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 6937-12-21
הצדדים – חגי הלוי נ' שופרסל בע"מ

תקציר – ב- 09.05.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר בקשה להסדר פשרה בין חגי הלוי לבין שופרסל בע"מ

תאריך הגשה- 10.10.2023

ב"כ המבקש – עוה"ד רוברט אפשטיין / עו"הד תומר ברם
ב"כ המשיבה – דושניק לוין ארבן ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ