הסכם פשרה | 6937-12-21 | שופרסל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 6937-12-21
הצדדים – חגי הלוי נ' שופרסל בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 11.5.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין חגי הלוי לבין שופרסל בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד רוברט אפשטיין או תומר ברם
ב"כ המשיבה – דושניק לוין ארבן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון