הסכם פשרה | 68926-03-18 | אל על

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 68926-03-18
הצדדים – מירל וקסלר נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
תאריך פרסום – 20.9.2022

תקציר – ב-12.9.2022 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מירל וקסלר לבין אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

ב"כ המבקש – עוה"ד אורלי בן עמי ודוד מזרחי
ב"כ אל על – יגאל ארנון ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון