הסכם פשרה | 68518-01-18 | טוטו

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 68518-01-18
הצדדים –ברודסקי נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט

תאריך הגשה- 26.3.2023

תקציר –  אישר בית המשפט ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין ברודסקי לבין המועצה להסדר ההימורים בספורט

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון