הסכם פשרה | 68301-03-18 | אאורה השקעות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 68301-03-18
הצדדים – איליה ריק נ' אאורה השקעות בע"מ

תאריך הגשה- 19.4.2023

תקציר – ביום 12.4.2022 אישר בית המשפט ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין איליה ריק לבין אאורה השקעות בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד ניזאר טנוס, עו"ד אייל יצחקי
ב"כ המשיבה – ארדינסט, בן נתן, טלידאנו ושות' עם המבורגר עברון

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון