הסכם פשרה | 68301-03-18 | אאורה השקעות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 68301-03-18
הצדדים – איליה ריק נ' אאורה השקעות בע"מ

תאריך הגשה- 23.4.2023

תקציר –  ביום – 12.4.2022 בית המשפט אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין איליה ריק לבין אאורה השקעות בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד ניזאר טנוס, עו"ד אייל יצחקי
ב"כ אאורה – ארדינסט, בן נתן, טלידאנו ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון