הסכם פשרה | 6828-05-20 | בנק הפועלים

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 6828-05-20
הצדדים – פרופ' עומר דקל נ' בנק הפועלים בע"מ ואח'
תאריך פרסום – 21.12.2022

תקציר – ביום 06.12.22 אישר בית משפט המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין פרופ' עומר דקל לבין בנק הפועלים בע"מ ו 11 נושאי משרה בבנק.

ב"כ המבקש – עו"ד ד"ר שחר ולר ועו"ד פרופ' יעד רותם
ב"כ המשיבים – עו"ד ברק טל, עו"ד חניטל בלינסון נבון, עו"ד צבי אגמון, עו"ד הלל פלג

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון