הסכם פשרה | 67528-11-18 | יינות ביתן

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 67528-11-18
הצדדים – שרה ברק נ' יינות ביתן בע"מ ואח'
תאריך פרסום – 18.12.2022

תקציר – בימים 7.6.22 ו 24.10.22 בית המשפט המחוזי מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין שרה ברק לבין יינות ביתן בע"מ ואח'.

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון