הסכם פשרה | 67038-06-22 | אופיר טורס

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 67038-06-22
הצדדים – חן סבאג נ' אופיר טורס בע"מ

תקציר – בית המשפט המחוזי בחיפה אישר הסכם פשרה שנחתם בין חן סבאג לבין אופיר טורס בע"מ

תאריך הגשה- 30.08.2023

ב"כ התובע המייצג – עו"ד יצחק מירון

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום