הסכם פשרה | 64233-12-17 | American Airlines

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 64233-12-17
הצדדים – ציפורה יונדף נ' American Airlines
תאריך פרסום – 2.8.2022

תקציר – ב-19.7.2022 אושרה על ידי בית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בקשה לאישור הסדר פשרה בין ציפורה יונדף לבין חברת American Airlines

ב"כ המבקשת – משרד לויתן שרון ושות'
ב"כ המשיבה – משרד אדלר, שחר אדלר ושות'

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון מעריב.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון