הסכם פשרה | 63742-09-19 | מיטב דש

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 57298-05-19
הצדדים – רוזנשטיין נ' מיטב דש הלוואות בעמ'
תאריך פרסום – 1.12.2022

תקציר – ב-8.11.22 בית המשפט המחוזי בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין רוזנשטיין נ' מיטב דש הלוואות בעמ'

ב"כ המבקש – עו"ד אריה שטרן
ב"כ המשיבה – עמית פולק מטלון ושות' עורכי דיi

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון מעריב הבוקר

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון