הסכם פשרה | 63701-07-19 | המועצה להסדר הימורים בספורט

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 63701-07-19
הצדדים – קבוצת מנויים נ' המועצה להסדר הימורים בספורט
תאריך פרסום – 5.1.2023

תקציר – ביום 13.12.22 אישר בית המשפט המחוזי מחוז מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין קבוצת מנויים לבין המועצה להסדר הימורים בספורט

ב"כ התובעים – עו"ד שאול ציוני
ב"כ המועצה -עו"ד יאיר שילה

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון