הסכם פשרה | 63461-05-19 | שלמה תחבורה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 63461-05-19
הצדדים – סלי איילון נ' שלמה תחבורה בע"מ
תאריך פרסום – 20.10.2022

תקציר – ב-6.10.2020 בית המשפט המחוזי מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין סלי איילון לבין שלמה תחבורה בע"מ

ב"כ התובע – משרד זמיר נחום ושות'
ב"כ הנתבעת – משרד גולדפרב זליגמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון