הסכם פשרה | 62640-10-18 | ברליץ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 62640-10-18
הצדדים – הלל קראדי נ' ברליץ ישראל בע"מ
תקציר – בתאריך ה- 03.08.23 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור הסדר פשרה בין הלל קראדי לבין ברליץ ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 06.09.2023

ב"כ המבקש – אור חן ושות'
ב"כ המשיבה – שבלת ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון ישראל היום