הסכם פשרה | 6235-06-21 | רשת חנויות חינאווי

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 6235-06-21
הצדדים – מר אלעד רבין מלכה נ' החברה המפעילה של רשת חנויות חינאווי

תאריך הגשה- 17.4.2023

תקציר – ביום 3.4.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין מר אלעד רבין מלכה לבין החברה המפעילה של רשת חנויות חינאווי

המודעה פורסמה בעיתון דה מרקר ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון