הסכם פשרה | 62122-11-19 | חברות היסעים

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 62122-11-19
הצדדים – רפי צ'יסטר נ' נתיבי איילון בע"מ, אגד – חברה לתחבורה בע"מ, דן – חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, קווים – תחבורה ציבורית בע"מ, אפיקים – שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ, מטרופולין – תחבורה ציבורית בע"מ.

תאריך הגשה- 18.4.2023

תקציר – ביום 28.3.2023 אישר בית המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין רפי צ'יסטר לבין חברות ההיסעים.

ב"כ המבקש – עו"ד נועם צוקר
ב"כ נתיבי איילון – גולדפרב גרוס זליגמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון