הסכם פשרה | 61688-02-17 | שיח סוד

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 61688-02-17
הצדדים – מר משה מרדכי אורבוך נ' עמותת "שיח סוד" מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים

תקציר – ב- 20.08.2023 בית הדין האזורי לעבודה בירושלים אישר בקשה להסדר פשרה מר משה מרדכי אורבוך לבין עמותת "שיח סוד" מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים

תאריך הגשה- 27.09.2023

ב"כ התובע המייצג – עו"ד משה שופל
ב"כ הנתבעת – עו"ד אייל שגיא

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון ישראל היום