הסכם פשרה | 60683-12-19 | עיריית חולון

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 60683-12-19
הצדדים – עמותת הצלחה לקידום חברה הוגנת נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון
תאריך פרסום – 30.8.2022

תקציר – 18.6.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין עמותת הצלחה לקידום חברה הוגנת לבין הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון

באי כוח המייצגים – עו"ד רועי קדם, עו"ד חיים פינץ
ב"כ הוועדה – עו"ד עופר צילקר

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון גלובס.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון