הסכם פשרה | 59689-06-21 | יפה נוף

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 59689-06-21
הצדדים – עמותת "נכה לא חצי בן אדם" נ' יפה נוף פלדהיים ומר יונתן פוזן

תאריך הגשה- 30.4.2023

תקציר –  ביום 4.4.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין עמותת "נכה לא חצי בן אדם" נ' יפה נוף פלדהיים ומר יונתן פוזן

ב"כ המבקשת – עו"ד יגאל אורנשטיין
ב"כ המשיבים – קנולר, ישינובסקי, קינן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון