הסכם פשרה | 59689-06-21 | יפה נוף פלדהיים

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 59689-06-21
הצדדים –עמותת נכה לא חצי בן אדם נ' רשת יפה נוף פלדהיים.
תאריך פרסום – 21.12.2022

תקציר – ביום 15.12.22 הוגשה לבית משפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה בין עמותת נכה לא חצי בן אדם לבין רשת יפה נוף פלדהיים.

ב"כ המבקשת – עו"ד יגאל אורנשטיין
ב"כ המשיבים -עו"ד ליאת קינן

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון