הסכם פשרה | 59388-01-22 | דן דיל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 59388-01-22
הצדדים –מר הדר לוי נ' דן דיל ניהול בע"מ

תאריך הגשה- 27.3.2023

תקציר –  ב- 13.3.2023 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין מר הדר לוי לבין דן דיל ניהול בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד גיא אלון
ב"כ המשיבות – מיתר עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון