הסכם פשרה | 59388-01-22 | דן דיל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 59388-01-22
הצדדים – הדר לוי נ' דן דיל

תקציר – בתאריך 16.8.23 בית המשפט המחוזי בחיפה אישר הסכם פשרה שנחתם בין הדר לוי לבין דן דיל

תאריך הגשה- 27.08.2023

ב"כ המבקש – עו"ד גיא אלון
ב"כ המשיבות – מיתר עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס