הסכם פשרה | 58831-01-18 | בנק הפועלים

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 58831-01-18
הצדדים – מאיה רונן ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ
תאריך פרסום – 4.8.2022

תקציר – ב-26.6.2022 החליט בית המשפט המחוזי בלוד על אישור תובענה המתקיימת בין מאיה רונן ואח' לבין בנק הפועלים בע"מ

ב"כ המייצג – ארנון גרפי ושות', משרד עורכי דין
ב"כ הבנק – עו"ד שרון לובצקי

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון