הסכם פשרה | 58587-11-14| ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –58587-11-14
הצדדים – אסף אהרון ואח' נגד ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
תאריך פרסום – 21.7.2022

תקציר – הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור הסכם פשרה בין אסף אהרון ואח' נגד ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

ב"כ המבקשת – רם גורודיסקי – עו"ד, יקי אלגרנטי עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום, בעיתון אל סינארה ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון

אסף אהרון ואח' נגד ראלקו מוצרי צריכה בע"מ