הסכם פשרה | 58435-06-19 | חברה קדישא

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 58435-06-19
הצדדים – אסנת אוסי מטודי נ' חברה קדישא גחש"א ראשון לציון

תקציר – בתאריך 26.6.2019 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הסכם פשרה שנחתם בין אסנת אוסי מטודי לבין חברה קדישא גחש"א ראשון לציון

תאריך הגשה- 31.07.2023

ב"כ המבקשים – עו"ד פז מוזר
ב"כ המשיבה – עו"ד אסף גרשגורן

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות