הסכם פשרה | 57922-09-20 | סלקום

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 57922-09-20
הצדדים – ה"ה ניר סבירסקי ובנימין איזקס נ' סלקום ישראל בע"מ, סלקום תקשורת קווית ש.מ. וריל טיים סלולאר בע"מ
תאריך פרסום – 13.7.2022

תקציר – ב- 5.7.2022 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לאישר הסדר פשרה בין ה"ה ניר סבירסקי ובנימין איזקס לבין סלקום ישראל בע"מ, סלקום תקשורת קווית ש.מ. וריל טיים סלולאר בע"מ.

ב"כ המבקשים המייצגים – צביקה מצקין, עו"ד
ב"כ סלקום – שגיא שיף, עו"ד
ב"כ רילטיים – אלעד אופק, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון  הארץ ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון