הסכם פשרה | 57922-09-20 | סלקום

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 57922-09-20
הצדדים – ניר סבירסקי ובנימין איזקס נ' סלקום ישראל בע"מ ורילטיים סלולאר סע"מ

תקציר – ביום 30.6.2023 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה הסכם פשרה שנחתם בין ניר סבירסקי ובנימין איזקס לבין סלקום ישראל בע"מ ורילטיים סלולאר בע"מ

תאריך הגשה- 18.07.2023

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב